11.9 C
Helsinki
Friday, May 10, 2024

Veikkaus keskittää toto-pelien painopistettä Suomeen

Veikkaus on ilmoittanut päätöksestään keskittää toto-pelien tarjontaa...

Tunnistautumispakko 2024: Ässä-arpa ei ole enää entisensä

Veikkauksen raaputusarvat ovat lähes kaikille suomalaisille hyvin...

Kuinka saada Fortnite Macille

Hei kaikki Fortnite-fanit! Tiedämme kaikki, että Fortnite...

Tuoreet tilastot valottavat tuloja ja muutoksia Suomen kunnallisella sektorilla

UutisetTuoreet tilastot valottavat tuloja ja muutoksia Suomen kunnallisella sektorilla

Tilastokeskuksen äskettäin julkaisemat luvut paljastavat monivivahteisen kuvan ansioista Suomen kunnallisella sektorilla. Vuonna 2022 koko-aikaisesti ja kokopäiväisesti palkatut työntekijät ansaitsivat keskimäärin 3 124 euroa kuukaudessa. Tämä yleinen luku kuitenkin peittää alleen sukupuolten välisen palkkaeron: naisten keskitulo oli 3 064 euroa, kun taas miehillä se oli 3 504 euroa.

Raportti erittelee tuloja eri ammattiryhmittäin. Terveydenhuollon ammattilaiset, kuten sairaanhoitajat ja lähihoitajat, ansaitsivat kuukaudessa keskimäärin 3 302 ja 3 015 euroa. Sen sijaan paremmin tienaavat, kuten yleislääkärit, konsultit ja erikoislääkärit, näkivät keskituloja noin 6 589 euroa kuukaudessa. Koulutussektorilla ala-asteen opettajat ansaitsivat 3 754 euroa, yläasteen ja lukion opettajat 4 148 euroa, kun taas päiväkotien opettajat ja lastenhoitajat ansaitsivat huomattavasti vähemmän – 2 960 ja 2 461 euroa vastaavasti.

Johanna Arvonen ja Heli Udd, Tilastokeskuksen vanhemmat tilastotieteilijät, korostivat, että nämä keskipalkkatiedot ovat tärkeitä ymmärtäessämme yleistä palkkatasoa tällä sektorilla. Säännöllisten palkkojensa lisäksi kunnalliset työntekijät saivat keskimäärin 511 euroa säännöllisiä bonuksia ja 134 euroa epäsäännöllisiä bonuksia kuukaudessa.

Raportti tuo myös esille palkkakehityksen ja työllisyysrakenteen muutokset. Jukka Tapio, toinen vanhempi tilastotieteilijä, huomautti, että säännöllisten ansioitten indeksi kunnallisella sektorilla kasvoi 2,8 % vuoden 2022 viimeisellä neljänneksellä – hieman enemmän kuin kaikkien sektorien keskimääräinen 2,4 %:n kasvu. Tämä kasvu on erityisen merkittävä, koska se jättää huomiotta suoritusperusteiset bonukset ja kertaluonteiset maksut.

Vuosi 2023 merkitsi merkittävää rakenteellista uudistusta Suomen paikallishallinnossa, erityisesti vaikuttaen sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluihin. Vaikka Helsinki ja Ahvenanmaa pysyivät muutoksen ulkopuolella, muualla alueet siirsivät palvelunsa ja työntekijänsä 21 uuteen hyvinvointialueeseen. Tämä siirtymä johti huomattaviin muutoksiin työvoimassa: kesäkuussa 2023 hyvinvointialueiden hallinto työllisti 236 330 henkilöä, mikä on vähemmän kuin aikaisemmin kirjatut 276 916 muilla kunnallisilla sektoreilla.

Uudistuksella oli merkittävä vaikutus sukupuolijakaumaan näillä sektoreilla. Vastaperustetussa hyvinvointialueiden hallinnossa naiset muodostivat 84 % työvoimasta, mikä on huomattava kasvu verrattuna muihin kunnallisiin sektoreihin, joissa luku oli 75 %. Udd, joka osallistui työmarkkinatilastojen uudelleenarviointiprojektiin uudistuksen jälkeen, toi esiin nykyisten tulorekisteritietojen ja virallisten palkkatilastojen väliset eroavaisuudet ja totesi, että työ niiden yhteensovittamiseksi on käynnissä.

Tämä Tilastokeskuksen raportti tarjoaa arvokkaita näkemyksiä julkisen sektorin työllisyyden ja korvauksen kehityksestä Suomessa, korostaen paitsi tulojen muutoksia, myös työvoiman rakenteen ja koostumuksen muutoksia.

Tutustu muuhun sisältöömme

Tutustu muihin tunnisteisiin:

Suosituimmat artikkelit