23.6 C
Helsinki
Monday, June 3, 2024

Katsaus Suomen peliteollisuuden teknologisiin ja sosiaalisiin muutoksiin

Suomen peliteollisuus on tunnettu monipuolisuudesta ja innovatiivisuudestaan,...

Veikkaus keskittää toto-pelien painopistettä Suomeen

Veikkaus on ilmoittanut päätöksestään keskittää toto-pelien tarjontaa...

Tunnistautumispakko 2024: Ässä-arpa ei ole enää entisensä

Veikkauksen raaputusarvat ovat lähes kaikille suomalaisille hyvin...

Suomen sisäministeriö valmistelee lainsäädäntöä turvapaikanhakijoiden pidättämiseksi rajalla

UutisetSuomen sisäministeriö valmistelee lainsäädäntöä turvapaikanhakijoiden pidättämiseksi rajalla

Viime aikoina sisäministeriön henkilökunta on työskennellyt yötä päivää uuden lakiehdotuksen parissa, joka muuttaisi ulkomaalaislakia. Tämä lainsäädäntö pyrkii estämään perusteettomien turvapaikkahakemusten etenemisen rajalla, kuten useat hankkeeseen perehtyneet henkilöt ovat paljastaneet STT:lle.

Ehdotettu rajamenettely on suunniteltu rajoittamaan tiettyjen hakijoiden, kuten itärajalla olevien, virallista maahanpääsyä heidän hakemustensa käsittelyn aikana.

Yksilöt voidaan alistaa tähän menettelyyn vain, jos epäillään, että he ovat antaneet viranomaisille väärää tietoa tai jos heidät katsotaan kansallisen turvallisuuden ja yleisen järjestyksen riskiksi, mahdollisesti aikaisempien vakavien rikostuomioiden vuoksi.

Maanantaina STT raportoi, että tavoitteena on estää henkilöitä, joilla on vähäinen mahdollisuus saada turvapaikka, liikkumasta esteettömästi Suomen läpi tai siirtymästä muihin Euroopan osiin. Uutistoimistolle antamassaan lausunnossa lähde mainitsi myös, että tämä menetelmä mahdollistaisi viranomaisten nopean pääsyn tällaisiin henkilöihin ja heidän nopean palauttamisensa lähtömaahansa turvapaikkahakemuksen hylkäämisen jälkeen.

Koska tämä menettely rajoittaa turvapaikanhakijoiden liikkumista, heidän hakemuksensa on käsiteltävä neljän viikon kuluessa niiden toimittamisesta lainvalvonta- tai rajaviranomaisille itärajalla tai lentokentällä. Yleensä tähän menettelyyn kuuluvat henkilöt majoitetaan vastaanottokeskukseen.

Mikäli vaatimusta ei käsitellä tämän neljän viikon aikana, se palautuu normaaliin menettelyyn, jolloin hakijalle myönnetään sama liikkumisvapaus kuin muille hakijoille.

Tavallisessa menettelyssä turvapaikkahakemukset on käsiteltävä enintään kuuden kuukauden kuluessa.

Helsingin Sanomat raportoi aiemmin tänä syksynä, että hallitus pyrkii esittelemään ehdotuksensa rajamenettelystä ensi keväänä. Julkaisu korosti, että rajamenettelyä on kutsuttu eräänlaiseksi lailliseksi fiktioksi: vaikka hakija saattaa fyysisesti olla Suomessa, he eivät ole vielä laillisesti maahan päästettyjä.

Suomen ulkomaalaislakia ollaan muuttamassa EU:n turvapaikkamenettelyn säädösten mukaiseksi, mikä sisältää rajamenettelyä koskevat ohjeet arvioimaan, onko vaatimus perusteeton tai hyväksyttävä ulkorajalla. Tämä säädös ei erityisesti käsittele liikkumisvapautta, mutta antaa jäsenvaltioille mahdollisuuden tehdä tällaisia päätöksiä kansallisella tasolla.

Suomen hallitus on ilmoittanut politiikkaohjelmassaan aikovansa kehittää rajamenettelyn, joka hyödyntää maksimaalisesti käytettävissä olevaa laillista joustavuutta.

Sisäministeri Mari Rantanen (PS) on ilmoittanut lainsäädäntöprosessin nopeuttamisesta, ehdottaen, että muutosten valmistuminen jouluun mennessä saattaa olla mahdollista. STT:n lähteet arvelivat kuitenkin eilen, että luonnos saatetaan esitellä vasta lomakauden jälkeen.

‘Luonnoksen valmistelu on monimutkaista ja vaatii huolellista oikeudellista harkintaa, erityisesti liikkumisvapauden rajoittamiseen liittyen’, lähde kertoi uutistoimistolle.

Viime viikonloppuna pääministeri Petteri Orpo (KOK) korosti, että rajaviranomaisten tulisi olla varustettu käsittelemään turvapaikkahakemuksia nopeasti rajalla ja palauttamaan välittömästi ne hakijat, jotka eivät täytä vaatimuksia.

Myös edellinen hallitus työskenteli rajamenettelyn parissa, mutta se ei kyennyt saattamaan muutoksia valmiiksi ennen vaalikauden päättymistä. Heidän luonnoksensa esimerkiksi osoitti, että tähän prosessiin sijoitettu henkilö saisi poistua vastaanottokeskuksesta vain poikkeuksellisissa olosuhteissa, kuten osallistuakseen läheisen hautajaisiin.

Edellinen hallitus piti tätä menettelyä toimenpiteenä, jota käytettäisiin pääasiassa massamaahanmuuton yhteydessä, ja se aktivoitaisiin erillisellä hallituksen päätöksellä.

Sitä vastoin nykyisen hallituksen odotetaan ottavan tiukemman lähestymistavan, luokitellen rajamenettelyn tavalliseksi prosessiksi, joka ei vaadi itsenäistä päätöstä, kuten Helsingin Sanomat raportoi.

Vaikka rajamenettelyn odotetaan tulevan pakolliseksi tietyissä tilanteissa koko EU:ssa, sen soveltaminen rajoittuu unionin 27 maan ulkorajoille – ei esimerkiksi Suomen ja Ruotsin rajalle. Useat jäsenvaltiot ovat jo ottaneet käyttöön tämän menettelyn lentokentillään.

Maanantaina Helsingin Sanomat raportoi, että Suomen hallitus aikoo myös muuttaa ulkomaalaislakia laajentamalla kiihdytetyn turvapaikkamenettelyn käyttöä EU:n sallimaan enimmäislaajuuteen. Turvapaikanhakija voidaan sisällyttää tähän prosessiin, jos on ilmeistä, että heidän vaatimuksensa ei perustu vainoon ja he “selvästi” etsivät vain työpaikkaa ja parempia elinolosuhteita.

Merkitsevä ero rajamenettelyn ja kiihdytetyn menettelyn välillä on, että vain ensin mainittu voi sisältää liikkumisvapauden rajoituksia.

Tutustu muuhun sisältöömme

Tutustu muihin tunnisteisiin:

Suosituimmat artikkelit