20.3 C
Helsinki
Monday, July 8, 2024

Katsaus Suomen peliteollisuuden teknologisiin ja sosiaalisiin muutoksiin

Suomen peliteollisuus on tunnettu monipuolisuudesta ja innovatiivisuudestaan,...

Veikkaus keskittää toto-pelien painopistettä Suomeen

Veikkaus on ilmoittanut päätöksestään keskittää toto-pelien tarjontaa...

Tunnistautumispakko 2024: Ässä-arpa ei ole enää entisensä

Veikkauksen raaputusarvat ovat lähes kaikille suomalaisille hyvin...

Suomalaiset oikeusasiantuntijat hylkäävät hallituksen ehdotuksen turvapaikka-oikeuksien rajoittamiseksi

UutisetSuomalaiset oikeusasiantuntijat hylkäävät hallituksen ehdotuksen turvapaikka-oikeuksien rajoittamiseksi

Pääministeri Petteri Orpon (Kok) hallitus on kohdannut tiukkaa arvostelua perustuslain ja kansainvälisen oikeuden asiantuntijoilta sen alustavan suunnitelman johdosta, joka koskee “instrumentalisoitua maahanmuuttoa” Venäjältä.

Maanantaina Martti Koskenniemi, kansainvälisen oikeuden emeritusprofessori Helsingin yliopistossa, lausui YLE A-studiossa, että suunnitelma ei ole sopusoinnussa Suomen perusoikeuksien kanssa.

Koskenniemi arvioi, että ehdotus on yleisesti ottaen hyvin laadittu, paitsi osalta, jossa tunnustetaan perus- ja ihmisoikeuksien loukkaaminen. Hän korosti hallituksen laiminlyöntiä tunnistaa, että ehdotettu lainsäädäntö loukkaisi myös 1990-luvun merkittävän perustuslakiuudistuksen perustavanlaatuisia elementtejä. Tämä uudistus, jonka tavoitteena oli muuttaa kansakunta länsimaiseksi oikeusvaltioksi, sisälsi ihmisoikeudet perusoikeuksien kehykseen, siten kieltäen kaikki poikkeukset niihin.

“Hallituksen aloite suoraan heikentää perustuslain olennaisia elementtejä. Kollegani perustuslakioikeuden alalta ovat hämmästyneitä,” hän raportoi kansalliselle yleisradioyhtiölle.

Koskenniemi arveli, että huolimatta sen puutteista, laki saattaisi silti saada tarvittavan tuen parlamentilta, mahdollisesti vahingoittaen Suomen kansainvälistä mainetta. Hän huomautti, että Suomi on pyrkinyt profiloitumaan vankkumattomana oikeusvaltion tukijana ja puolustajana.

“Jos jatkamme puhumista niin kuin ennenkin lain säätämisen jälkeen, joka loukkaa ihmisoikeuksia, kuulijoiden joukossa olisi naurua,” hän ennusti. “Perustana [perustuslaki]uudistukselle oli perusoikeuksien ja globalisaation omaksuminen maamme identiteetin ja oikeusjärjestelmän keskeisinä periaatteina.”

Kiistanalainen lakiehdotus julkaistiin yleisön kommentoitavaksi viime perjantaina.

Maanantaina A-studiossa esiintyessään Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Atte Harjanne mainitsi, että on epätodennäköistä, että Vihreä liitto tukisi lakiehdotusta, noudattaen samalla linjaa Vasemmistoliiton kanssa. Sosiaalidemokraatit ja Ruotsalainen kansanpuolue ovat ilmoittaneet aikomuksestaan ottaa asiantuntijapalautteen huomioon ennen päätöstään lakiehdotuksen tukemisesta.

Hallitus on ilmoittanut aikomuksestaan nopeuttaa lainsäädännön läpiviemistä, prosessi joka vaatii viisi kuudesosaa enemmistön lainsäätäjiltä. Sen päätös sulkea itärajan ylityspaikat päättyy 18. huhtikuuta 2024.

Oikeusasiantuntijat ovat ilmaisseet merkittäviä huolia lainsäädännöstä myös Helsingin Sanomille. Martin Scheinin, professori British Academysta Oxfordin yliopistossa, toi lehdelle esiin, että hallitus on myöntänyt ehdotuksen, joka rajoittaa turvapaikanhakijoiden saapumismahdollisuuksia, olevan ristiriidassa sen pakollisten ihmisoikeusvelvoitteiden kanssa.

“Hallitus tunnustaa avoimesti, että ehdotettu laki on suorassa ristiriidassa – ei pelkästään niin kutsutussa jännitteessä – Suomen ihmisoikeusvelvoitteiden kanssa. Mitään tällaista ei ole aiemmin tehty, eikä tule tehdäkään, ellei ensin poisteta perustuslain tekstiä, jossa Suomi sitoutuu kansainvälisesti suojeltuihin ihmisoikeuksiin,” hän totesi.

Janne Salminen, julkisoikeuden professori Turun yliopistossa, kuvasi ehdotettua lakia poikkeukselliseksi.

“Hallitus on tietoinen siitä, että luonnos tuo merkittäviä haasteita kansainvälisiin ihmisoikeusstandardeihin nähden. Ensivilkaisulla luonnos aiheuttaa lainsäädännöllisiä vaikeuksia, ja on epävarmaa, kehittyykö siitä hallituksen esitys, jota oikeuskansleri arvioi ensin ja sen jälkeen perustuslakivaliokunta,” Salminen välitti Helsingin Sanomille.

Tutustu muuhun sisältöömme

Tutustu muihin tunnisteisiin:

Suosituimmat artikkelit