11.9 C
Helsinki
Friday, May 10, 2024

Veikkaus keskittää toto-pelien painopistettä Suomeen

Veikkaus on ilmoittanut päätöksestään keskittää toto-pelien tarjontaa...

Tunnistautumispakko 2024: Ässä-arpa ei ole enää entisensä

Veikkauksen raaputusarvat ovat lähes kaikille suomalaisille hyvin...

Kuinka saada Fortnite Macille

Hei kaikki Fortnite-fanit! Tiedämme kaikki, että Fortnite...

Mitä tarkoittaa relevantti?

KysymyksiäMitä tarkoittaa relevantti?

Relevantti tarkoittaa suomeksi jotakin, mikä on olennaista tai merkityksellistä tietyssä kontekstissa. Se viittaa siihen, että asia tai tieto liittyy suoraan käsiteltävään aiheeseen tai tilanteeseen ja on tärkeä ymmärtää tai käsitellä kyseistä aihetta. Esimerkiksi keskusteltaessa ilmastonmuutoksesta relevanttia tietoa voisi olla tutkimukset, jotka osoittavat ihmisen toiminnan vaikutuksen ilmastoon. Sanaa käytetään arvioimaan tiedon, tosiseikkojen tai argumenttien sopivuutta ja merkitystä tiettyyn keskusteluun tai päämäärään.

Synonyymit

Sanalle relevantti suomen kielessä voi käyttää useita synonyymeja, jotka ilmaisevat samankaltaista merkitystä. Näitä synonyymeja ovat esimerkiksi:

  • olennainen
  • merkityksellinen
  • asiaankuuluva
  • soveltuva
  • aiheellinen

Historia

Sana relevantti juontaa juurensa latinankielisestä sanasta relevare, joka tarkoittaa nostaa esiin tai keventää. Se on lainattu englannin kielestä, jossa relevant tarkoittaa jotakin, mikä on asiaankuuluva tai merkityksellinen tietyssä yhteydessä. Suomeen termi on vakiintunut erityisesti akateemisessa kielenkäytössä ja asiantuntijadiskursseissa, joissa korostetaan tiedon, väitteiden ja argumenttien kontekstisidonnaisuutta ja merkitystä. Sanan käyttö on yleistynyt ja laajentunut myös yleiskieleen, jossa se auttaa ilmaisemaan tietyn asian tai seikan tärkeyttä ja liittymistä keskustelunaiheeseen. Sanan käyttö heijastaa yleistä pyrkimystä tarkkuuteen ja merkityksellisyyteen viestinnässä.

Esimerkkejä merkityksestä lauseessa

Tässä muutamia esimerkkilauseita, jotka kuvaavat sanan relevantti käyttöä lauseissa:

  1. Tutkimuksen tulokset ovat erittäin relevantteja nykyiseen ilmastopolitiikkaan nähden.
  2. Haastattelussa on tärkeää esittää vain relevantteja kysymyksiä, jotka liittyvät suoraan työtehtävään.
  3. Keskustellessamme koulutusuudistuksesta, on relevanttia tarkastella opiskelijoiden saamia palautteita.
  4. Oikeudenkäynnissä syyttäjän esittämät todisteet olivat relevantteja syytetyn toiminnan todistamiseksi.
  5. Teknologian kehittyessä on relevanttia päivittää tietoturvakäytäntöjä säännöllisesti.

Haluatko lukea lisää informatiivisia artikkeleita? Seuraa alla olevia linkkejä

Tutustu muuhun sisältöömme

Tutustu muihin tunnisteisiin:

Suosituimmat artikkelit