0.9 C
Helsinki
Thursday, April 18, 2024

Tunnistautumispakko 2024: Ässä-arpa ei ole enää entisensä

Veikkauksen raaputusarvat ovat lähes kaikille suomalaisille hyvin...

Kuinka saada Fortnite Macille

Hei kaikki Fortnite-fanit! Tiedämme kaikki, että Fortnite...

Palworldin ennätyksellinen julkaisu: Enemmän kuin vain Pokémon aseiden kanssa

Palworldin julkaisu on ollut poikkeuksellinen määritellen uudelleen...

Nouseva toimistotrendi: Kysely osoittaa kasvavaa suosioita etätyölle

UutisetNouseva toimistotrendi: Kysely osoittaa kasvavaa suosioita etätyölle

Etätyön houkuttelevuus jatkaa kasvuaan, erityisesti 30-54-vuotiaiden, hallinnollisissa tehtävissä toimivien ja organisaatio- ja hallintotehtävissä olevien keskuudessa Työelämägallup-kyselyn mukaan. Taipumus tähän työskentelytapaan on ilmeinen, sillä lähes puolet vastaajista ilmoitti harkitsevansa työpaikan vaihtamista, jos etätyö ei olisi mahdollista.

Mikael Pentikäinen, Suomen Yrittäjätin toimitusjohtaja, korosti kasvavaa trendiä käyttää loma-asuntoja etätyöpisteinä.

“Lähes kolmannes vastaajista ilmaisi kiinnostuksensa työskennellä loma-asunnoistaan. Tämä muutos ei ainoastaan vahvista paikallistalouksia alueilla, joilla on paljon loma-asuntoja, vaan lähettää myös rohkaisevan viestin alueille, jotka tunnetaan maaseutukohteistaan,” Pentikäinen selvitti.

Positiivisia Vasteita Etätyöhön

Monet ihmiset ovat huomanneet, että etätyö on parantanut heidän ammatillista elämäänsä. Kyselyn mukaan se lisää työn itsenäisyyttä, kasvattaa työtyytyväisyyttä ja vahvistaa yksilöllisen tuottavuuden tunnetta. Lisäksi monet ovat ilmaisseet saavansa suuremman hallinnan tunteen tehtäviinsä, mikä johtaa korkeampaan työtyytyväisyyteen.

“Vastaajat uskoivat, että etätyö on johtanut sairauspoissaolojen, henkilökohtaisten ja ammatillisten roolien välisen konfliktin, päivittäisen työkiireen ja kokonaisstressitason vähenemiseen. Stressitapausten, sairauspoissaolojen ja työn ja muun elämän välisiin ongelmiin on havaittavissa merkittävää laskua verrattuna aikaisempiin kyselyihin. Nämä kehityssuunnat ovat positiivisia merkkejä työympäristölle,” Pentikäinen totesi.

Kuitenkin etätyöpäivien määrä on hieman laskenut, mikä viittaa paluuseen toimistoympäristöihin ja korostaa kasvokkain tapahtuvien tiimivuorovaikutusten arvoa.

“Siitä huolimatta eri paikoista työskentelyn konsepti on tullut jäädäkseen. Se ei ehkä sovellu jokaiseen ammatilliseen rooliin tai työtilaan, mutta se on yleistymässä monissa yhteyksissä,” Pentikäinen jatkoi.

Työnantajat Päättävät

Huolimatta voimakkaasta trendistä, Suomen Yrittäjät korostaa, että lopulta päätös työn sijainnista ja tavasta on työnantajan käsissä.

“Jos joustava, useissa sijainneissa tapahtuva työskentelystrategia hyödyttää sekä työnantajaa että työntekijöitä, se on harkinnan arvoinen vaihtoehto. Tällaisen joustavuuden tarjoaminen parantaa myös työnantajan mainetta,” Pentikäinen huomautti.

Suomen Yrittäjät on tarjonnut ohjeita auttaakseen yrityksiä navigoimaan etätyöympäristössä ja avustaakseen tehokkaiden etätyökäytäntöjen toteuttamisessa.

Työelämägallup-kysely keräsi näkemyksiä 1 054 vastaajalta, joihin kuului työssäkäyviä ammattilaisia, hallintohenkilöstöä, ylimmän johdon edustajia, yrittäjiä ja työttömiä. Tiedot kerättiin 13.-25. syyskuuta 2023 ja luottamusväli on +- 3,1%.

Tutustu muuhun sisältöömme

Tutustu muihin tunnisteisiin:

Suosituimmat artikkelit