20.3 C
Helsinki
Monday, July 8, 2024

Katsaus Suomen peliteollisuuden teknologisiin ja sosiaalisiin muutoksiin

Suomen peliteollisuus on tunnettu monipuolisuudesta ja innovatiivisuudestaan,...

Veikkaus keskittää toto-pelien painopistettä Suomeen

Veikkaus on ilmoittanut päätöksestään keskittää toto-pelien tarjontaa...

Tunnistautumispakko 2024: Ässä-arpa ei ole enää entisensä

Veikkauksen raaputusarvat ovat lähes kaikille suomalaisille hyvin...

Mikä on pisin suomalainen sana?

KysymyksiäMikä on pisin suomalainen sana?

“lentokonesuihkuturbiinimoottoriapumekaanikkoaliupseerioppilas”, joka koostuu peräti 61 kirjaimesta. Tämä sana kuvaa teknisen alan oppilasta, joka opiskelee lentokoneiden suihkuturbiinimoottorien apumekaanikoksi ja on aliupseerioppilas. Sana on kuitenkin tekninen ja erikoistunut, joten sitä ei käytetä arkikielessä.

Suomen kielessä on taipumus muodostaa pitkiä sanoja yhdistelemällä useita lyhyempiä sanoja yhteen. Tämä mahdollistaa erittäin pitkien sanojen muodostamisen, mutta usein nämä sanat ovat käytännön kielessä harvinaisia. Monet pitkät sanat ovat erikoistermejä, joita käytetään lähinnä ammattikielessä.

Maailman pisin sana

Maailman pisin sana

Maailman pisimmäksi sanaksi mainitaan usein kemiallinen termi “methionylthreonylthreonylglutaminylarginyl…isoleucine,” joka on peräisin proteiineista ja koostuu 189 819 kirjaimesta. Tämä sana kuvaa tiettyä proteiinin kemiallista rakennetta ja sitä käytetään tieteellisessä yhteydessä. Käytännössä tämä sana on niin pitkä, että sitä ei käytetä arkikielessä, vaan ainoastaan erikoistuneissa tieteellisissä teksteissä. Vaikka se on merkittävä esimerkki kielen kyvystä muodostaa pitkiä yhdyssanoja, sen käytännöllisyys on hyvin rajallinen, ja se on enemmänkin kuriositeetti kuin aktiivisessa käytössä oleva termi.

Miten suomen kieli eroaa muista kielistä pitkien sanojen muodostamisessa?

Suomen kieli eroaa muista kielistä pitkien sanojen muodostamisessa erityisesti yhdyssanojen käytön kautta. Suomen kielessä voidaan liittää yhteen useita lyhyempiä sanoja muodostaen pitkiä yhdyssanoja, jotka voivat olla erittäin tarkkoja ja kuvaavia. Tämä yhdyssanojen muodostamisen tapa mahdollistaa monimutkaisten käsitteiden ilmaisemisen yhdellä sanalla, toisin kuin monissa muissa kielissä, joissa käytetään usein erillisiä sanoja tai fraaseja. Lisäksi suomen kielessä taivutuspäätteet ja liitteet voivat pidentää sanoja entisestään, mikä lisää kielen rakenteellista monimutkaisuutta ja sanaston rikkautta.

Onko olemassa muita suomalaisia sanoja, jotka ovat lähes yhtä pitkiä kuin pisin sana?

Kyllä, on olemassa muita suomalaisia sanoja, jotka ovat lähes yhtä pitkiä kuin pisin sana. Tässä muutamia esimerkkejä:

  • Ydinvoimalaitosrakennusprojekti-insinööri (38 kirjainta)
  • Sähköistettylentokonesuihkuturbiinimoottorimekaanikko (50 kirjainta)
  • Kunnossapitotehtävälähtökohtaisenaan (35 kirjainta)
  • Peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (32 kirjainta)
  • Lentokonesuihkuturbiinimoottoriapumekaanikko (41 kirjainta)

Onko pisin suomalainen sana virallisesti tunnustettu jossain virallisessa lähteessä, kuten sanakirjassa?

Pisin suomalainen sana, “lentokonesuihkuturbiinimoottoriapumekaanikkoaliupseerioppilas,” ei ole virallisesti tunnustettu missään virallisessa lähteessä, kuten sanakirjassa. Tämä sana on tekninen termi, joka on muodostettu useista yhdyssanoista, ja sen tarkoitus on lähinnä demonstroida suomen kielen kykyä muodostaa pitkiä sanoja. Vaikka se on tunnettu esimerkki suomen kielen yhdyssanakäytännöstä, sitä ei käytetä arkikielessä eikä se esiinny virallisissa sanakirjoissa. Useimmat viralliset lähteet ja sanakirjat sisältävät vain käytännöllisiä ja yleisesti käytettyjä sanoja.

Tutustu muuhun sisältöömme

Tutustu muihin tunnisteisiin:

Suosituimmat artikkelit