23.6 C
Helsinki
Monday, June 3, 2024

Katsaus Suomen peliteollisuuden teknologisiin ja sosiaalisiin muutoksiin

Suomen peliteollisuus on tunnettu monipuolisuudesta ja innovatiivisuudestaan,...

Veikkaus keskittää toto-pelien painopistettä Suomeen

Veikkaus on ilmoittanut päätöksestään keskittää toto-pelien tarjontaa...

Tunnistautumispakko 2024: Ässä-arpa ei ole enää entisensä

Veikkauksen raaputusarvat ovat lähes kaikille suomalaisille hyvin...

Kuluttajien optimisimi Suomessa jatkuu matalana

UutisetKuluttajien optimisimi Suomessa jatkuu matalana

Kuluttajien luottamus Suomessa on jatkunut alhaisena.

Keskiviikkona Tilastokeskus ilmoitti, että kuluttajien luottamusindeksi oli joulukuussa -13,3, mikä on 0,9 pistettä vähemmän verrattuna marraskuuhun. Tämä pessimistinen näkemys kuluttajien keskuudessa on vaikuttanut huoliin henkilökohtaisesta taloudellisesta tilanteesta, kansantalouden tilasta ja työttömyyden pelosta.

Historiallisesti indikaattorin keskiarvo on ollut -2,4.

Tilastokeskus on huomauttanut, että kuluttajat ovat nyt negatiivisempia henkilökohtaisen taloudellisen tilanteensa suhteen kuin he ovat olleet vuodesta 2000 lähtien, yli kolmannes uskoo, että heidän taloutensa on huonompi kuin viime vuonna. Heidän näkemyksensä työmarkkinoiden yleisestä tilasta jatkuu synkkänä, ja heidän huolensa henkilökohtaisesta työttömyysriskistään on kasvanut merkittävästi normaalia korkeammalle.

Yleinen mielipide kansantaloutta kohtaan on edelleen synkkä, vaikka syksystä lähtien on tapahtunut lievää nousua. Yli kaksi kolmasosaa kuluttajista ajattelee, että kansantalous on huonommassa tilassa verrattuna viime vuoteen, ja vain noin viidesosa (18%) uskoo, että talous paranee seuraavan 12 kuukauden aikana.

Taloudellinen luottamus on korkeimmillaan pääkaupunkiseudulla ja alhaisin Itä-Suomessa.

Vaikka luottamusindikaattori on edelleen huomattavan alhainen, se on noussut historiallisesta pohjastaan -18,5:stä joulukuussa 2022, mikä oli Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan laukaiseman merkittävän laskun huippukohta.

Keskiviikkona Suomen Yrittäjien (EK) julkaisi uusimman yritysluottamuskyselynsä tulokset, jotka osoittavat sekä nousevaa optimismin että jatkuvien huolien sekoitusta. EK:n johtaja Sami Pakarinen ehdotti, että luottamusindikaattorin nousu kaikilla tärkeimmillä toimialoilla on lisätodiste siitä, että yritysten tunnelma on ohittanut alhaisimman vaiheensa.

Emme ole nähneet tilannetta, jossa luottamusindikaattori nousee kaikilla tärkeimmillä toimialoilla pitkään aikaan. Edellinen kerta, kun tällainen tilanne oli, oli lokakuussa 2021,” hän mainitsi.

Kuitenkin tämä nouseva optimismi liike-elämässä ei odoteta muuttuvan talouskasvuksi, koska luottamusindikaattori edelleen osoittaa huomattavasti heikompaa talouskasvua kuin ennusteet ehdottavat.

“Pakarinen huomautti, että vaikka luottamuksen elpyminen ja korkojen lasku ovat positiivisia, koska ne lisäävät kysyntää taloudessa, on tärkeää muistaa, että investointien jatkuva haavoittuvuus tulee jatkamaan talouden vetämistä alaspäin pitkän aikaa,” hän selitti.

Tutustu muuhun sisältöömme

Tutustu muihin tunnisteisiin:

Suosituimmat artikkelit