13 C
Helsinki
Monday, May 13, 2024

Veikkaus keskittää toto-pelien painopistettä Suomeen

Veikkaus on ilmoittanut päätöksestään keskittää toto-pelien tarjontaa...

Tunnistautumispakko 2024: Ässä-arpa ei ole enää entisensä

Veikkauksen raaputusarvat ovat lähes kaikille suomalaisille hyvin...

Kuinka saada Fortnite Macille

Hei kaikki Fortnite-fanit! Tiedämme kaikki, että Fortnite...

Kuinka nopeasti vaskulaarinen dementia etenee?

TerveysKuinka nopeasti vaskulaarinen dementia etenee?

Vaskulaarisen dementian etenemisnopeus vaihtelee yksilöllisesti. Joillakin potilailla oireet voivat ilmetä ja edetä nopeasti, kun taas toisilla eteneminen on hitaampaa. Tämän tyyppisen dementian eteneminen liittyy aivojen verenkierron häiriöihin, jotka voivat aiheuttaa aivokudoksen vaurioita. Riskitekijöiden, kuten korkean verenpaineen, hallinta ja terveelliset elämäntavat voivat vaikuttaa dementian etenemiseen. On tärkeää seurata ja hoitaa perussairauksia sekä tarjota potilaalle tukea ja kuntoutusta, jotta voidaan pyrkiä hidastamaan dementian etenemistä ja ylläpitämään mahdollisimman hyvää elämänlaatua.

Mikä on vaskulaarinen dementia?

Vaskulaarinen dementia on aivotoiminnan heikkenemisen muoto, joka johtuu aivojen verenkiertojärjestelmän häiriöistä. Tämä tila ilmenee, kun aivojen verisuonet vaurioituvat tai tukkeutuvat, mikä estää happea ja ravinteita saavuttamasta aivosoluja, aiheuttaen niiden vahingoittumisen tai kuoleman. Vaskulaarinen dementia voi ilmetä äkillisesti aivoverenkiertohäiriön, kuten aivoinfarktin, seurauksena tai kehittyä vähitellen useiden pienempien verenkiertohäiriöiden myötä. Oireet vaihtelevat laajasti riippuen siitä, mitkä aivojen alueet ovat vahingoittuneet, mutta ne voivat sisältää muistin heikkenemistä, keskittymisvaikeuksia, puheen ja ymmärtämisen häiriöitä sekä fyysisiä ongelmia. Vaskulaarisen dementian diagnosointi ja hoito vaativat monialaista lähestymistapaa, johon sisältyy riskitekijöiden hallinta, lääkehoito ja tukitoimet potilaan elämänlaadun parantamiseksi.

Verisuoniperäisen dementian yleiset oireet

 • Muistin heikkeneminen
 • Keskittymiskyvyn puute
 • Hämmennys
 • Puheen ja kielitaidon vaikeudet
 • Persoonallisuuden muutokset
 • Aloitekyvyn puute
 • Hienomotoriikan heikentyminen
 • Kävelyvaikeudet
 • Orienteerumisvaikeudet
 • Masennus ja mielialan vaihtelut

Verisuoniperäisen dementian syyt

 • Aivoinfarktit
 • Aivojen verenkiertohäiriöt
 • Aivojen pienten verisuonten sairaus
 • Diabetes
 • Korkea verenpaine
 • Korkea kolesteroli
 • Tupakointi
 • Sydänsairaudet

Verisuoniperäisen dementian riskitekijät

 • Ikä
 • Korkea verenpaine
 • Diabetes
 • Tupakointi
 • Korkea kolesteroli
 • Sydän- ja verisuonisairaudet
 • Ylipaino
 • Fyysisen aktiivisuuden puute
 • Perinnölliset tekijät
 • Aiemmat aivoverenkiertohäiriöt

Millaisia vaskulaarisen dementian tyyppejä on?

 • Moni-infarktidementia: Tämä yleisin vaskulaarisen dementian muoto johtuu useista pienistä aivoinfarkteista, jotka vahingoittavat aivokudosta.
 • Strategisten aivoalueiden dementia: Tässä muodossa dementia kehittyy, kun vaurio tapahtuu aivojen tärkeillä alueilla, jotka ovat vastuussa kognitiivisista toiminnoista.
 • Subkortikaalinen vaskulaarinen dementia (Binswangerin tauti): Tämä muoto liittyy pienten verisuonten sairauteen, joka vahingoittaa aivojen valkeaa ainetta ja aiheuttaa kognitiivisten toimintojen heikkenemistä.
 • Yhdistetty dementia: Tässä tilassa potilaalla on sekä Alzheimerin taudin että vaskulaarisen dementian piirteitä.
 • Yksittäisen suuren aivovaltimon dementia: Johtuu yksittäisen suuren aivovaltimon tukkeutumisesta tai vaurioitumisesta, mikä voi aiheuttaa laajoja aivovaurioita ja dementiaa.
 • Mikroangiopatiaan liittyvä dementia: Pienten aivojen verisuonten vaurioituminen, mikä johtaa aivokudoksen laaja-alaiseen vahingoittumiseen.

Verisuoniperäisen dementian vaiheet

Vaskulaarisen dementian vaiheet eivät ole yhtä selkeästi määriteltyjä kuin esimerkiksi Alzheimerin taudin, mutta yleisesti ottaen ne voidaan jakaa seuraaviin vaiheisiin:

Alkuvaihe:

 • Lievät muistin ongelmat
 • Pienet keskittymiskyvyn häiriöt
 • Vähäiset vaikeudet monimutkaisten tehtävien suorittamisessa
 • Lievät mielialan vaihtelut

Keskitaso vaihe:

 • Selkeämpi muistin heikkeneminen
 • Puheen ja kielitaidon ongelmat
 • Merkittäviä vaikeuksia päivittäisissä toiminnoissa
 • Kävelyvaikeudet ja fyysisen koordinaation heikkeneminen
 • Persoonallisuuden muutokset ja sosiaalisen käyttäytymisen muutokset

Myöhäinen vaihe:

 • Merkittävä muistin menetys
 • Laajat puheen ja ymmärtämisen vaikeudet
 • Kyvyttömyys tunnistaa läheisiä ihmisiä
 • Vaikeudet itsenäisessä liikkumisessa
 • Täydellinen riippuvuus muiden avusta päivittäisissä toiminnoissa

Erittäin edennyt vaihe:

 • Syvä kognitiivinen heikentyminen
 • Mahdolliset fyysiset komplikaatiot, kuten nielemisvaikeudet
 • Laaja-alainen kommunikaation menetys
 • Tarve jatkuvaan hoivaan ja valvontaan

Miten verisuoniperäistä dementiaa voidaan ehkäistä?

Vaskulaarisen dementian ehkäisy keskittyy pääasiassa sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöiden hallintaan. Terveelliset elämäntavat ovat avainasemassa: tasapainoinen ruokavalio, säännöllinen fyysinen aktiivisuus ja terveellinen paino edistävät sydämen ja verisuonten terveyttä. On tärkeää välttää tupakointia ja rajoittaa alkoholin käyttöä, sillä ne ovat merkittäviä riskitekijöitä. Korkean verenpaineen, diabeteksen ja korkean kolesterolin tehokas hoito ovat myös keskeisiä tekijöitä vaskulaarisen dementian ehkäisyssä. Säännölliset terveystarkastukset mahdollistavat riskitekijöiden varhaisen tunnistamisen ja hoidon. Kognitiivisten toimintojen ylläpitäminen aktiivisen mielen kautta, kuten lukeminen, ristisanatehtävät ja sosiaalinen kanssakäyminen, voivat myös auttaa ehkäisemään dementian kehittymistä. Nämä toimet voivat auttaa vähentämään vaskulaarisen dementian riskiä ja edistää yleistä terveyttä ja hyvinvointia.

Miten vaskulaarinen dementia diagnosoidaan?

Vaskulaarisen dementian diagnosointi perustuu kliiniseen arviointiin, potilaan oireiden ja sairaushistorian huolelliseen kartoittamiseen sekä erilaisten lääketieteellisten tutkimusten käyttöön. Lääkäri aloittaa yleensä haastattelemalla potilasta ja hänen läheisiään potilaan kognitiivisista oireista ja niiden kehittymisestä. Neurologinen tutkimus auttaa arvioimaan aivojen toimintaa ja tunnistamaan mahdolliset neurologiset häiriöt. Verikokeet voidaan suorittaa muiden sairauksien, kuten kilpirauhasen toimintahäiriöiden tai B12-vitamiinin puutoksen, poissulkemiseksi. Kuvantamistutkimukset, kuten magneettikuvaus (MRI) tai tietokonetomografia (CT), ovat keskeisessä roolissa vaskulaarisen dementian diagnosoinnissa, sillä ne voivat paljastaa aivoissa tapahtuneet muutokset, kuten infarktit tai verenkiertoon liittyvät vauriot. Kognitiivisia toimintoja arvioidaan usein neuropsykologisilla testeillä, jotka mittaavat muistia, päättelykykyä ja muita aivojen toimintoja. Nämä tutkimukset yhdessä auttavat lääkäriä tunnistamaan vaskulaarisen dementian ja erottamaan sen muista dementian muodoista.

Mitä hoitoja verisuoniperäiseen dementiaan on saatavilla?

Lääkehoito:

 • Verenpainelääkkeet korkean verenpaineen hallintaan
 • Verenohennuslääkkeet veritulppien ehkäisyyn
 • Kolesterolia alentavat lääkkeet (statiinit)
 • Diabeteslääkitys verensokerin hallintaan

Elämäntapamuutokset:

 • Tasapainoinen ruokavalio
 • Säännöllinen fyysinen aktiivisuus
 • Tupakoinnin lopettaminen
 • Alkoholin käytön rajoittaminen

Kognitiivinen kuntoutus:

 • Muistiin ja muihin kognitiivisiin toimintoihin keskittyvät terapiat
 • Ammatillinen terapia päivittäisen toimintakyvyn tukemiseen

Sosiaalinen tuki ja neuvonta:

 • Tukiryhmät potilaille ja heidän läheisilleen
 • Psykologinen tuki ja neuvonta
 • Kotihoito ja avustavat palvelut

Turvallisuuden ja itsenäisyyden edistäminen:

 • Kotiympäristön muokkaus turvallisemmaksi
 • Apuvälineiden käyttö

Taudin etenemisen seuranta:

 • Säännölliset lääkärikäynnit taudin kehittymisen ja hoidon tehoamisen seurantaan

Lue myös:

Tutustu muuhun sisältöömme

Mikä on angiina?

Mikä on hikka?

Miten tehdä cv?

Tutustu muihin tunnisteisiin:

Suosituimmat artikkelit