23.6 C
Helsinki
Monday, June 3, 2024

Katsaus Suomen peliteollisuuden teknologisiin ja sosiaalisiin muutoksiin

Suomen peliteollisuus on tunnettu monipuolisuudesta ja innovatiivisuudestaan,...

Veikkaus keskittää toto-pelien painopistettä Suomeen

Veikkaus on ilmoittanut päätöksestään keskittää toto-pelien tarjontaa...

Tunnistautumispakko 2024: Ässä-arpa ei ole enää entisensä

Veikkauksen raaputusarvat ovat lähes kaikille suomalaisille hyvin...

Kuilun Kaventaminen Taitavien Maahanmuuttajanaisien Työllisyydessä Suomen STEAM-Alueilla

UutisetKuilun Kaventaminen Taitavien Maahanmuuttajanaisien Työllisyydessä Suomen STEAM-Alueilla

Vuonna 2023 Vaasan ammattikorkeakoulun suunnittelukeskus MUOVA, Erasmus+-rahoitetun MentoraSTEAM-hankkeen tukemana, kiinnitti huomiota erityisesti tieteessä, teknologiassa, insinööritieteissä, taiteissa ja matematiikassa (STEAM) työskentelevien korkeasti koulutettujen maahanmuuttajanaisien kohtaamiin haasteisiin Suomessa. Hankkeen, joka päättyi elokuussa 2023, tavoitteena oli parantaa näiden naisten itseluottamusta, työllistyvyyttä ja ammattitaitoa, pyrkien vahvistamaan heidän työmahdollisuuksiaan.

Seema Ganoon tarina on esimerkki monien taitavien maahanmuuttajanaisien kokemuksista. Intialainen sähköinsinööri, jolla on 14 vuoden työkokemus, Ganoo muutti Vaasaan vuonna 2004. Hänen urakehityksensä koki muutoksen, kun hän osallistui yhteisötoimintaan lastensa kasvattamisen ohella, mukaan lukien vanhempainyhdistyksen toimintaan ja ruokakolumnistina toimiminen paikallisessa mediassa Vaasassa. Huolimatta ammattitaustastaan ja uusista taidoistaan, Ganoo kohtasi merkittäviä esteitä työelämään palatessaan.

MUOVAn elokuussa 2023 järjestämässä avain tapahtumassa kokoontuivat yhteen maahanmuuttajanaiset ja eri organisaatioiden edustajat keskustelemaan työllisyysongelmista. Keskusteluissa korostui sukupuolten välinen epätasa-arvo, suomen ja ruotsin kielen taitojen tarve ja ikäsyrjintä, erityisesti yli 50-vuotiaiden kohdalla.

Ganoo toi esiin ammattimaailman kielivaatimusten paradoksin, jossa usein toimitaan englanniksi. Huolimatta hänen pyrkimyksistään oppia suomea ja ruotsia, kielimuuri pysyi merkittävänä esteenä.

Tapahtumassa esiteltiin verkostoitumista mahdollisena ratkaisuna. Organisaatioiden, jotka tukevat maahanmuuttajanaisia, välisen yhteyden luominen voi johtaa parempaan tietojen jakamiseen ja resurssien saatavuuteen. MUOVAn kansainvälisen projektin johtaja Tanja Oraviita korosti verkostoitumisidean kehittämisen ja laajentamisen tärkeyttä.

Toinen innovatiivinen ehdotus oli järjestää “pikadeittaus” -tapahtumia yritysten ja maahanmuuttajien välillä ennakkoluulojen vähentämiseksi ja työhaastattelumahdollisuuksien parantamiseksi. Ganoon omat kokemukset työnhakuprosessista markkinoinnin ja viestinnän alalla, huolimatta laajasta kokemuksestaan, korostavat tällaisten aloitteiden tarvetta. Hän ehdotti harjoittelupaikkoja keinona maahanmuuttajille näyttää taitonsa ja saada paikallista työkokemusta.

MentoraSTEAM-hanke huipentui poliittisten päättäjien oppaan luomiseen, jonka tavoitteena on parantaa STEAM-aloilla työskentelevien maahanmuuttajanaisien työllistymistä, käsitellen keskeisiä kysymyksiä kuten taitojen alikäyttöä, työllistymisen epäsopivuutta ja niiden vaikutuksia isäntämaiden tuottavuuteen.

Ganoon tarina ja MUOVAn tapahtuman oivallukset korostavat laajempaa kertomusta: Suomessa asuvien taitavien maahanmuuttajanaisien hyödyntämätöntä potentiaalia. Kielimuureja käsittelemällä, verkostoja viljelemällä ja luomalla suoria vuorovaikutusmahdollisuuksia työnantajien kanssa, Suomi voi hyödyntää rikasta lahjakkuuksien ja kokemusten aarreaittaa, antaen merkittävän panoksen maan STEAM-sektoreille.

Tutustu muuhun sisältöömme

Tutustu muihin tunnisteisiin:

Suosituimmat artikkelit