23.4 C
Helsinki
Tuesday, June 4, 2024

Katsaus Suomen peliteollisuuden teknologisiin ja sosiaalisiin muutoksiin

Suomen peliteollisuus on tunnettu monipuolisuudesta ja innovatiivisuudestaan,...

Veikkaus keskittää toto-pelien painopistettä Suomeen

Veikkaus on ilmoittanut päätöksestään keskittää toto-pelien tarjontaa...

Tunnistautumispakko 2024: Ässä-arpa ei ole enää entisensä

Veikkauksen raaputusarvat ovat lähes kaikille suomalaisille hyvin...

Mikä on interventio?

KysymyksiäMikä on interventio?

Interventio tarkoittaa toimenpidettä tai prosessia, jolla pyritään vaikuttamaan tilanteeseen tai prosessiin, kuten terveyden parantamiseen tai sairauden kulun muuttamiseen. Se voi sisältää erilaisia toimia, kuten lääketieteellisiä toimenpiteitä, kriisien hallintaa tai jopa valtion puuttumista toisen valtion asioihin. Interventioilla pyritään estämään vahinko tai parantamaan toimintaa eri konteksteissa.

Synonyymit                        

Tässä muutamia synonyymejä sanalle interventio:

  • Seikkailu
  • Väliintulo
  • Osallistuminen
  • Sovittelu
  • Häirintä
  • Puuttuminen

Interventio käsitteen historia

Termi interventio juontaa juurensa latinankielisestä sanasta “intervenire”, joka tarkoittaa tulla väliin. Historiallisesti sitä käytettiin ensisijaisesti lääketieteellisissä ja oikeudellisissa yhteyksissä. Lääketieteessä interventio viittasi toimiin, joilla pyrittiin vaikuttamaan sairauden kulkuun tai terveydentilaan. Oikeustieteessä se kuvaili prosessia, jossa ulkopuolinen taho liittyy meneillään olevaan oikeudenkäyntiin suojellakseen omia etujaan.

Nykyaikana termiä käytetään laajasti eri aloilla, kuten kansainvälisissä suhteissa, sosiaalitieteissä, terveydenhuollossa ja konfliktinratkaisussa, merkitsemään toimia, joilla pyritään muuttamaan tilanteita tai vaikuttamaan lopputuloksiin.

Mitä on sosiaalinen interventio?

Sosiaalinen interventio on strateginen toimenpide, joka pyrkii parantamaan yksilöiden tai yhteisöjen sosiaalisia olosuhteita. Tällaiset interventiot voivat sisältää esimerkiksi köyhyyden vähentämiseen tähtääviä ohjelmia, koulutuksen saavutettavuuden parantamista, tai terveyspalveluiden kehittämistä. Sosiaalinen interventio voi myös tarkoittaa puuttumista syrjintään tai epätasa-arvoon, pyrkien luomaan oikeudenmukaisempia yhteiskunnallisia rakenteita. Tavoitteena on usein yhteiskunnallisen hyvinvoinnin lisääminen ja haavoittuvien ryhmien aseman parantaminen.

Esimerkkejä interventioista lauseissa

Seuraavassa on kymmenen esimerkkiä suomenkielisistä interventioista:

1. Lääkärit suorittivat kirurgisen intervention sydämen vajaatoiminnan korjaamiseksi.

2. Opettaja puuttui tilanteeseen, kun hän huomasi oppilaan kiusaavan toista.

3. Hallitus käynnisti taloudellisen intervention estääkseen pankkikriisin leviämisen.

4. Ympäristöjärjestöjen interventiot auttoivat estämään metsän hävittämisen.

5. Perheneuvola tarjosi intervention auttaakseen perhettä selviytymään vanhempien avioerosta.

6. YK:n rauhanturvajoukot tekivät intervention estääkseen väkivaltaisuuksien eskaloitumisen konfliktialueella.

7. Terapeutti käytti kognitiivista käyttäytymisterapiaa interventiona masennuksen hoitoon.

8. Poliisi teki intervention lopettaakseen laittoman mielenosoituksen kaupungin keskustassa.

9. Koulutusohjelma oli interventiona nuorten työllistymisen parantamiseksi alueella.

10. Tekninen interventio tehtiin korjaamaan ohjelmistovirhe tärkeässä hallituksen tietojärjestelmässä.

Lue myös

Tutustu muuhun sisältöömme

Tutustu muihin tunnisteisiin:

Suosituimmat artikkelit