20.3 C
Helsinki
Monday, July 8, 2024

Katsaus Suomen peliteollisuuden teknologisiin ja sosiaalisiin muutoksiin

Suomen peliteollisuus on tunnettu monipuolisuudesta ja innovatiivisuudestaan,...

Veikkaus keskittää toto-pelien painopistettä Suomeen

Veikkaus on ilmoittanut päätöksestään keskittää toto-pelien tarjontaa...

Tunnistautumispakko 2024: Ässä-arpa ei ole enää entisensä

Veikkauksen raaputusarvat ovat lähes kaikille suomalaisille hyvin...

Helsinki on havainnut laajalle levinneitä ongelmiatuontielintarvikkeiden merkinnöissä ja jäljitettävyydessä.

UutisetHelsinki on havainnut laajalle levinneitä ongelmiatuontielintarvikkeiden merkinnöissä ja jäljitettävyydessä.

Helsingin elintarviketurvallisuusyksikkö on huomannut vakavia puutteita kauppojen myymien
tuontielintarvikkeiden merkinnöissä ja alkuperän seurannassa. Vuonna 2022 suoritetun laajan
tarkastelun aikana havaittiin, että suurin osa elintarvikkeiden tuontia tai myyntiä harjoittavista
yrityksistä ei noudattanut asianmukaisia säännöksiä tuotteiden merkintöjen ja alkuperän
jäljitettävyyden osalta.
Tarkastuksia suoritettiin 13 tukku- ja vähittäismyyjälle, erityisesti niille, jotka tunnettiin aiemmasta
noudattamattomuudesta pakkausmerkintöjen ja jäljitettävyyden standardeihin. Löydökset olivat
merkittäviä: 11 näistä yrityksistä esitti suomen- ja ruotsinkielisiä merkintöjä, jotka olivat joko
epätarkkoja tai eivät kattavia, ainoastaan kahdella yrityksellä täyttivät kriteerit kokonaan. Toimijat, jotka
eivät puhuneet suomea tai ruotsia, ja jotka palvelivat asiakaskuntaa, joka keskusteli eri kielillä, olivat
alttiimpia puutteille merkinnöissä. Vaikka monet tuotteet sisälsivät merkintöjä kielillä kuten saksaksi,
hollanniksi, arabiaksi tai englanniksi, merkittävältä osalta puuttuivat pakolliset suomen- ja ruotsinkieliset
käännökset.
Lisäksi analyysi paljasti, että hieman yli 50% yrityksistä kohtasi haasteita pakollisten tietojen kanssa
tuotteidensa etiketeissä, riippumatta käytetystä kielestä. Tärkeät tiedot, kuten varoitukset ja viimeinen
käyttöpäivä, puuttuivat usein tai olivat virheellisiä. Tutkimus kuitenkin vahvisti, että yksikään tuotteista
ei ollut manipuloinut viimeistä käyttöpäivää.
Tarkasti tarkasteltaessa tuotteita, puuttui puolelta tarkastetuista tuotteista kokonaan suomen- ja
ruotsinkieliset etiketit, kun taas lisäksi 25% osoitti puutteita merkinnöissä. Vain neljäsosa tuotteista oli
riittävästi merkittyä informaatiota molemmilla vaadituilla kielillä.
Elintarvikkeiden alkuperän jäljittämiskyky osoitti myös haasteita. Vain kolme kauppaa pystyi välittömästi
toimittamaan alkuperätodistuksen myymilleen tuotteille, ja toimitetuista asiakirjoista huomattava 21%
oli puutteellisia. Toistuvia ongelmia olivat luettelosta puuttuvat tuotteet, tuotteisiin kytkeytymättömät
asiakirjat tai täydellinen jäljitettävyysasiakirjojen puute.
Tämä noudattamattomuus on johtanut Elintarviketurvallisuusosaston suosittelemaan lisäkoulutusta
liiketoiminnan harjoittajille petollisten käytäntöjen tunnistamiseksi ja Euroopan unionin asettamien
tiukkojen sääntöjen ymmärtämiseksi. Nämä säädökset on tarkoitettu kuluttajien suojelemiseen
petoksilta ja varmistamaan, että kaupalliset toimet suoritetaan avoimesti ja laillisesti.
Kun toimenpiteet harmaan talouden ja elintarvikepetosten torjumiseksi tehostuvat, sääntelijät
korostavat tarvetta parantaa yhteistyötä eri valvontaelinten välillä. Samaan aikaan kuluttajia kehotetaan
olemaan valppaita ostamiensa elintarvikkeiden pakkausmerkintöjen ja yleisen laadun suhteen sekä
olemaan tietoisia kauppiaiden liiketoimintatavoista.

Tutustu muuhun sisältöömme

Tutustu muihin tunnisteisiin:

Suosituimmat artikkelit