11.9 C
Helsinki
Friday, May 10, 2024

Veikkaus keskittää toto-pelien painopistettä Suomeen

Veikkaus on ilmoittanut päätöksestään keskittää toto-pelien tarjontaa...

Tunnistautumispakko 2024: Ässä-arpa ei ole enää entisensä

Veikkauksen raaputusarvat ovat lähes kaikille suomalaisille hyvin...

Kuinka saada Fortnite Macille

Hei kaikki Fortnite-fanit! Tiedämme kaikki, että Fortnite...

Mikä on B2B ja miten B2B toimii?

KysymyksiäMikä on B2B ja miten B2B toimii?

Business-to-Business (B2B) tarkoittaa kaupankäyntiä, jossa liiketoiminta tapahtuu yritysten välillä, toisin kuin Business-to-Consumer (B2C), jossa yritykset myyvät suoraan kuluttajille. B2B-mallissa yritykset myyvät tuotteita tai palveluita toisille yrityksille, jotka voivat käyttää niitä omassa toiminnassaan, jatkojalostukseen tai uudelleenmyyntiin. B2B-kaupankäynnin prosessi on yleensä monimutkaisempi ja pitkäkestoisempi kuin B2C:ssä, sisältäen usein laajat neuvottelut, sopimusneuvottelut ja mukautetut toimitussopimukset. B2B-markkinoinnissa korostuvat suhteiden rakentaminen, asiantuntemus ja luottamuksen luominen, sillä päätöksenteko perustuu tarkkaan harkintaan ja usein useampien sidosryhmien arvioon.

Miksi B2B on tärkeää?

B2B (business-to-business) on tärkeä, koska se mahdollistaa yritysten välisten suhteiden kehittämisen, jotka tukevat laajempaa taloudellista toimintaa. B2B-kaupankäynti edistää yritysten erikoistumista, tehokkuutta ja skaalautuvuutta, mikä on elintärkeää innovaatioiden ja kestävän kasvun kannalta. Lisäksi B2B-sektori tukee monien eri toimialojen tarpeita tarjoamalla niille räätälöityjä tuotteita ja palveluita, jotka ovat keskeisiä niiden operatiiviselle toiminnalle. B2B-markkinat tarjoavat yrityksille mahdollisuuden kasvaa ja laajentua kohdennetun markkinoinnin ja pitkäaikaisten asiakassuhteiden kautta, mikä auttaa yrityksiä saavuttamaan suurempaa markkinaosuutta ja parantamaan taloudellista vakautta. Tämä tekee B2B-toiminnasta olennaisen osan globaalia liiketoimintaympäristöä, joka vaikuttaa kaikkien markkinatoimijoiden menestykseen.

B2B-mallien tyypit

B2B-mallit voidaan jakaa useisiin eri tyyppeihin riippuen siitä, miten yritykset vuorovaikuttavat toistensa kanssa ja millaisia strategioita ne käyttävät. Tässä kolme yleistä B2B-mallia:

1. Tuottaja ja jälleenmyyjä

Tässä mallissa valmistajat tai tuottajat myyvät tuotteitaan jälleenmyyjille, jotka puolestaan myyvät tuotteita edelleen loppukäyttäjille tai muille yrityksille. Esimerkiksi teollisuuden komponenttien valmistajat myyvät tuotteitaan suurille teollisuusyrityksille, jotka käyttävät niitä omien tuotteidensa valmistuksessa.

2. Toimittaja ja ostaja

Tämä malli korostaa suoraa vuorovaikutusta toimittajien ja suurten ostajien välillä, tyypillisesti ilman välikäsiä. Toimittajat voivat tarjota raaka-aineita, valmiita osia tai erikoispalveluita yrityksille, jotka tarvitsevat näitä resursseja omassa tuotannossaan. Tämä suhde perustuu pitkäaikaiseen luottamukseen ja jatkuvaan laadunvalvontaan.

3. Valmistaja ja OEM

OEM-mallissa valmistajat tuottavat osia tai tuotteita, jotka toinen yritys sitten asentaa tai sisällyttää omaan lopputuotteeseensa. Esimerkiksi autoteollisuudessa moni komponentti, kuten elektroniikka tai moottorin osat, valmistetaan toisen yrityksen toimesta, mutta ne asennetaan päävalmistajan ajoneuvoihin.

B2B-yritystyypit

B2B-yritykset voidaan luokitella eri tavoin niiden tarjoamien tuotteiden tai palveluiden ja markkinasegmentin mukaan. Tässä on joitakin yleisiä B2B-yritystyyppien esimerkkejä:

1. Raaka-aineiden toimittajat

Nämä yritykset kaivavat tai tuottavat raaka-aineita, kuten metalleja, kemikaaleja tai puutavaraa, jotka toimitetaan muille teollisuudenaloille jalostettavaksi. Esimerkkeinä voivat olla terästehtaat tai kemikaaliyhtiöt, jotka toimittavat tuotteitaan rakennusteollisuudelle ja valmistavalle teollisuudelle.

2. Komponenttien ja osien valmistajat

Tämä yritystyyppi tuottaa erilaisia komponentteja ja osia, joita käytetään muiden yritysten tuotteiden valmistuksessa. Esimerkiksi elektroniikkakomponentteja valmistavat yritykset toimittavat osia, jotka ovat välttämättömiä monien kodinkoneiden ja viihde-elektroniikkatuotteiden toiminnalle.

3. Tukkukauppiaat ja jakelijat

Tukkukauppiaat ostavat suuria määriä tuotteita suoraan valmistajilta ja myyvät niitä pienemmissä erissä eteenpäin muille yrityksille. Tukkukauppiaat voivat erikoistua tietyille tuotelinjoille, kuten elintarvikkeille, lääketieteellisille tarvikkeille tai teollisuustarvikkeille, ja he ovat tärkeitä toimijoita toimitusketjuissa.

4. Ohjelmisto- ja IT-palveluyritykset

Nämä yritykset kehittävät ohjelmistotuotteita tai tarjoavat IT-palveluita muille yrityksille. Ne voivat tarjota esimerkiksi yritysten resurssienhallintajärjestelmiä, asiakkuudenhallintaohjelmistoja tai tietoturvaratkaisuja, jotka auttavat muita yrityksiä tehostamaan toimintaansa ja suojaamaan tietonsa.

5. Ammattipalveluyritykset

Tämä kategoria sisältää yrityksiä, jotka tarjoavat asiantuntijapalveluita, kuten liikkeenjohdon konsultointia, markkinointipalveluita, lakipalveluita tai kirjanpitopalveluita. Nämä yritykset auttavat muita yrityksiä toimimaan tehokkaammin ja noudattamaan voimassa olevia lakeja ja säännöksiä.

Esimerkkejä B2B-markkinointistrategioista

Tässä on joitakin esimerkkejä B2B-markkinointistrategioista, jotka yritykset usein käyttävät tavoittaakseen muita yrityksiä:

 • Sisältömarkkinointi
 • Verkkoseminaarit ja koulutustilaisuudet
 • Sähköpostimarkkinointi
 • SEO ja hakukonemarkkinointi
 • Tapahtumamarkkinointi
 • Kumppanuusmarkkinointi
 • Sosiaalinen media

B2B:n edut

Tässä on joitakin keskeisiä etuja, jotka liittyvät B2B (business-to-business) -malliin:

 • Suuremmat tilausmäärät: B2B-kaupassa tilauskoot ovat usein suurempia kuin kuluttajakaupassa, mikä johtaa suurempiin myyntituloihin yksittäisistä kaupoista.
 • Pitkäaikaiset asiakassuhteet: B2B-kaupassa korostuu pitkäaikaiset asiakassuhteet, mikä tuottaa vakautta ja ennustettavuutta liiketoimintaan.
 • Toistuvat ostot: B2B-asiakkaat tekevät usein toistuvia ostoksia, mikä luo jatkuvia tulovirtoja ja vähentää uusasiakashankinnan tarvetta.
 • Asiantuntemuksen hyödyntäminen: B2B-mallissa voidaan hyödyntää yrityksen asiantuntemusta ja erikoistumista, mikä parantaa tuotteiden ja palveluiden laatua.
 • Määrälliset alennukset ja neuvotteluvoima: Suurten määrien myynti mahdollistaa määrällisten alennusten tarjoamisen ja parantaa neuvotteluasemaa toimittajien kanssa.
 • Kohdennettu markkinointi: B2B-markkinointi voi olla hyvin kohdennettua, mikä tehostaa markkinointitoimenpiteitä ja parantaa niiden tuottoa.
 • Vähemmän hintaherkkyyttä: Yritysasiakkaat ovat usein vähemmän hintaherkkiä kuin yksityiset kuluttajat, keskittyen enemmän tuotteen laatuun ja kokonaisarvoon.

B2B-haasteet

B2B (business-to-business) -toimintamallin haasteet voivat olla moninaiset ja vaativat yrityksiltä huolellista strategista suunnittelua. Tässä joitakin tyypillisiä haasteita B2B-yrityksille:

 • Päätöksenteon monimutkaisuus
 • Korkeammat asiakashankintakustannukset
 • Markkinoiden vaihtelut
 • Tuote- ja palvelukompleksisuus
 • Tarpeiden ja odotusten ymmärtäminen
 • Ylläpitää asiakassuhteita
 • Teknologian nopea kehitys

Lue myös:

Tutustu muuhun sisältöömme

Tutustu muihin tunnisteisiin:

Suosituimmat artikkelit