11.9 C
Helsinki
Friday, May 10, 2024

Veikkaus keskittää toto-pelien painopistettä Suomeen

Veikkaus on ilmoittanut päätöksestään keskittää toto-pelien tarjontaa...

Tunnistautumispakko 2024: Ässä-arpa ei ole enää entisensä

Veikkauksen raaputusarvat ovat lähes kaikille suomalaisille hyvin...

Kuinka saada Fortnite Macille

Hei kaikki Fortnite-fanit! Tiedämme kaikki, että Fortnite...

Mikä on ahdistus?

KysymyksiäMikä on ahdistus?

Ahdistus on mielenterveyden häiriö, joka ilmenee liiallisena huolena tai pelkona, joka voi vaikuttaa arkipäiväiseen toimintaan. Se voi johtua monista syistä, kuten henkilökohtaisista kokemuksista, stressistä tai geneettisistä tekijöistä. Ahdistus voi ilmetä fyysisinä oireina, kuten sydämentykytyksenä, hikoiluna ja nopeana hengityksenä, tai psyykkisinä oireina, kuten jatkuvana huolestumisena tai pelkona. Ahdistuksen hoitoon voi kuulua terapiaa, lääkitystä tai itsehoitomenetelmiä, kuten rentoutusharjoituksia.

Ahdistuneisuushäiriön oireet

Ahdistuneisuushäiriön oireet voivat vaihdella, mutta tässä on luettelo yleisimmistä oireista:

 • Jatkuva huoli tai ahdistus
 • Levottomuus tai kyvyttömyys pysyä paikoillaan
 • Nopea sydämensykytys tai rintakipu
 • Hikoilu, erityisesti käsissä tai otsalla
 • Vapina tai tärinä
 • Hengitysvaikeudet tai tunne, että “hengitys salpautuu”
 • Paniikkikohtaukset
 • Vaikeudet keskittyä tai muistaa asioita
 • Unettomuus tai häiriintynyt uni
 • Välttämiskäyttäytyminen, eli haluttomuus kohdata tilanteita, jotka saattavat laukaista ahdistuksen
 • Liiallinen huoli eri elämänalueista, kuten työ, ihmissuhteet tai terveys

Nämä oireet voivat vaikuttaa merkittävästi henkilön päivittäiseen elämään ja toimintakykyyn.

Ahdistuneisuushäiriötyypit:

Ahdistuneisuushäiriöitä esiintyy eri muodoissa, joilla kullakin on omat erityispiirteensä. Seuraavassa on joitakin yleisiä ahdistuneisuushäiriötyyppejä:

 1. Yleinen ahdistuneisuushäiriö (GAD) – Tyypillistä on krooninen, liiallinen huolestuneisuus erilaisista aiheista, tapahtumista tai toiminnoista.
 2. Paniikkihäiriö – Sisältää toistuvia, odottamattomia paniikkikohtauksia ja pelkoa tulevista kohtauksista.
 3. Sosiaalinen ahdistuneisuushäiriö (sosiaalinen fobia) – Sosiaalisten tilanteiden voimakas pelko ja välttely, joka johtuu häpeän tunteesta, itsetietoisuudesta ja huolesta siitä, että muut tuomitsevat tai suhtautuvat kielteisesti.
 4. Spesifiset fobiat – Tähän liittyy voimakkaita pelkoja tai ahdistusta tiettyjä esineitä tai tilanteita kohtaan (kuten korkeat paikat, lentäminen tai veren näkeminen), mikä johtaa usein välttämiskäyttäytymiseen.
 5. Agorafobia – Pelko joutua tilanteisiin, joissa pakeneminen voi olla vaikeaa tai että apua ei olisi saatavilla, jos asiat menevät pieleen, mikä johtaa usein paikkojen tai tilanteiden välttelyyn.
 6. Eroahdistushäiriö – Liiallinen pelko tai ahdistus erosta niistä, joihin henkilö on kiintynyt, mikä on usein epäsopivaa henkilön ikään nähden.
 7. Valikoiva mutismi – Jatkuva puhumattomuus tietyissä sosiaalisissa tilanteissa, joissa puhumista odotetaan, vaikka muissa tilanteissa puhutaan.

Ahdistuneisuushäiriöiden syyt

Ahdistuneisuushäiriöiden syitä voi olla monia, ja tässä on joitakin yleisiä tekijöitä:

 • Geneettiset tekijät
 • Kemialliset epätasapainot aivoissa
 • Traumaattiset elämäntapahtumat
 • Stressi työssä, koulussa tai henkilökohtaisessa elämässä
 • Persoonallisuustekijät
 • Muut mielenterveyshäiriöt
 • Käyttäytymisen oppiminen (esimerkiksi negatiivisten tai pelottavien kokemusten seurauksena)
 • Fyysiset terveysongelmat
 • Päihteiden käyttö

Riskitekijät

Ahdistuneisuushäiriöiden riskitekijät voivat vaihdella, mutta tässä on joitakin yleisiä tekijöitä:

 • Perinnöllinen alttius mielenterveyshäiriöille
 • Aikaisemmat traumaattiset tai stressaavat kokemukset
 • Tietyt persoonallisuuspiirteet, kuten herkkyys tai taipumus huolehtia
 • Korkea stressitaso
 • Sukupuoli (naiset kokevat yleisemmin ahdistuneisuushäiriöitä)
 • Muut mielenterveyshäiriöt, kuten masennus
 • Alkoholin tai huumeiden väärinkäyttö
 • Krooniset fyysiset sairaudet, kuten sydänsairaudet tai diabetes
 • Sosiaalisen tuen puute

Nämä tekijät voivat lisätä yksilön herkkyyttä ahdistuneisuushäiriöille ja vaikuttaa niiden kehittymiseen eri elämänvaiheissa.

Miten diagnosoida ahdistusta

Terveydenhuollon ammattilaiset diagnosoivat ahdistuneisuushäiriöt eri menetelmin. Seuraavassa on joitakin yleisiä lähestymistapoja:

 • Kliininen haastattelu: Lääkäri tekee yksityiskohtaisen haastattelun, jossa hän kysyy oireista, niiden kestosta ja siitä, miten ne vaikuttavat jokapäiväiseen elämään.
 • Lääketieteellinen tutkimus: Suljetaan pois fyysiset sairaudet, jotka saattavat jäljitellä ahdistusoireita tai vaikuttaa niihin.
 • Psykologiset kyselylomakkeet: Ahdistuneisuusoireiden vakavuuden arvioimiseksi käytetään välineitä, kuten GAD-7-asteikkoa (Generalized Anxiety Disorder 7-item) tai Hamiltonin ahdistuneisuusasteikkoa (Hamilton Anxiety Rating Scale, HAM-A).
 • Diagnostiset kriteerit: Viittaus DSM-5:een (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition) tai ICD-10:een (International Classification of Diseases, kansainvälinen tautiluokitus) sen varmistamiseksi, että oireet vastaavat ahdistuneisuushäiriön erityisiä kriteerejä.
 • Käyttäytymisen havainnointi: Käyttäytymisen havainnointi eri tilanteissa välttämis- tai ahdistusmallien tunnistamiseksi.
 • Itseraportit ja päiväkirjat: Potilaita voidaan pyytää kirjaamaan ahdistuneisuuskohtauksiin liittyvät tunteet, ajatukset ja olosuhteet.

Nämä diagnostiset välineet ja menetelmät auttavat ammattilaisia tunnistamaan ja luokittelemaan ahdistuneisuushäiriöt tarkasti, mikä helpottaa tehokasta hoidon suunnittelua.

Ahdistuksen hoito

Ahdistuneisuushäiriöiden hoitoon voi sisältyä erilaisia strategioita riippuen ahdistuksen vakavuudesta ja tyypistä. Seuraavassa on joitakin yleisiä hoitomenetelmiä:

 1. Kognitiivinen käyttäytymisterapia (CBT): Eräänlainen psykoterapia, joka auttaa potilaita tunnistamaan ja muuttamaan negatiivisia ajatusmalleja ja käyttäytymistä.
 2. Lääkitys: Sisältää masennuslääkkeitä, kuten SSRI- ja SNRI-lääkkeitä, ahdistuslääkkeitä, kuten bentsodiatsepiinejä, ja joskus beetasalpaajia ahdistuksen fyysisten oireiden hallitsemiseksi.
 3. Elämäntapamuutokset: Kannustetaan säännölliseen liikuntaan, tasapainoiseen ruokavalioon, riittävään uneen sekä kofeiinin ja alkoholin käytön vähentämiseen.
 4. Mindfulness- ja rentoutumistekniikat: Käytännöt, kuten meditaatio, jooga ja syvähengitysharjoitukset, voivat auttaa hallitsemaan ahdistusoireita.
 5. Ulkosuhdeterapia: CBT:n osa, jossa pelon lähteille altistutaan asteittain ja hallitusti pelkoreaktion vähentämiseksi.
 6. Tukiryhmät: Kokemusten ja selviytymisstrategioiden jakaminen ryhmässä voi tarjota tukea ja vähentää eristyneisyyden tunnetta.
 7. Psykoedukaatio: Ahdistuneisuushäiriöistä oppiminen voi auttaa yksilöitä ymmärtämään tilaansa ja vähentämään oireisiin liittyvää pelkoa.

Eri menetelmien yhdistäminen johtaa usein parhaisiin tuloksiin, jotka räätälöidään yksilön tarpeiden mukaan.

Tutustu muuhun sisältöömme

Tutustu muihin tunnisteisiin:

Suosituimmat artikkelit