23.6 C
Helsinki
Monday, June 3, 2024

Katsaus Suomen peliteollisuuden teknologisiin ja sosiaalisiin muutoksiin

Suomen peliteollisuus on tunnettu monipuolisuudesta ja innovatiivisuudestaan,...

Veikkaus keskittää toto-pelien painopistettä Suomeen

Veikkaus on ilmoittanut päätöksestään keskittää toto-pelien tarjontaa...

Tunnistautumispakko 2024: Ässä-arpa ei ole enää entisensä

Veikkauksen raaputusarvat ovat lähes kaikille suomalaisille hyvin...

Rattijuopumus aiheuttaa yli kolmasosan kuolemaan johtavista liikenneonnettomuuksista

UutisetRattijuopumus aiheuttaa yli kolmasosan kuolemaan johtavista liikenneonnettomuuksista

Äskettäinen raportti paljastaa synkän todellisuuden: yli kolmasosa Suomen kuolemaan johtaneista moottoriajoneuvo-onnettomuuksista vuosina 2018-2022 liittyi päihtyneisiin kuljettajiin. Suomen Onnettomuustietoinstituutin (OTI) julkaisema tieto korostaa kiireellistä tarvetta tehokkaampiin toimenpiteisiin päihteiden väärinkäytön torjumiseksi teillä.

Viiden vuoden aikana tapahtui 271 onnettomuutta, jotka aiheutuivat päihtyneistä kuljettajista ja johtivat 308 kuolemaan.

Tämä kattaa yli 38 % kaikista moottoriajoneuvo-onnettomuuksien kuolemista. Raportti korostaa jatkuvaa ongelmaa heikentyneen ajokyvyn suhteen ja vaatii kattavia strategioita sen ratkaisemiseksi.

Vuosien ajan tutkintalautakunnat ovat ehdottaneet lukuisia toimenpiteitä vähentääkseen päihteisiin liittyviä onnettomuuksia. Nämä suositukset keskittyvät perimmäisen syyn käsittelyyn: päihderiippuvuuteen.

Raportin keskeisiä ehdotuksia ovat päihderiippuvuuden tunnistaminen terveydenhuollossa ajokykyä heikentävänä tilana, terveydenhuollon ja lainvalvonnan välisen yhteistyön parantaminen ajokyvyn seurannan tehostamiseksi sekä kuntoutusohjelmien tarjoaminen päihderiippuvaisille tarvittavan tuen tarjoamiseksi.

Onnettomuuksien estämiseksi raportti suosittaa alkoholilukkojen pakollista käyttöä toistuvasti päihtyneenä ajosta kiinni jääneille kuljettajille, liikenteen valvonnan lisäämistä heikentyneen ajokyvyn havaitsemiseksi ja estämiseksi sekä ajoneuvokannan modernisointia parempien turvallisuusteknologioiden käyttöönottoa varten.

“Huolimatta siitä, että rattijuopumusta paheksutaan vahvasti yhteiskunnassa, käytännön valvonta puuttuu,” sanoi Esa Räty, OTI:n liikenneturvallisuuspäällikkö. “Viranomaisten välisen yhteistyön tehostaminen ja tiukempien ajokieltojen toteuttaminen sekä alkoholilukkojen pakollinen käyttö voisivat merkittävästi vähentää onnettomuuksia.”

Suomen liikenneturvallisuusstrategiaa ohjaa Vision Zero, jonka tavoitteena on nolla kuolemantapausta tai vakavaa loukkaantumista liikenteessä. Lisäksi EU:n ajokorttidirektiivi velvoittaa käsittelemään päihderiippuvaisten henkilöiden ajooikeudet. Direktiivin mukaan ajokortteja ei tulisi myöntää tai uusia päihderiippuvaisille henkilöille, paitsi tiukassa lääketieteellisessä valvonnassa.

OTI:n raportti “Päihteisiin liittyvät onnettomuudet 2018–2022” tarjoaa kattavan analyysin kuolemaan johtaneista liikenneonnettomuuksista, joissa osallisina olivat päihteiden, kuten alkoholin, huumeiden ja ajokykyyn vaikuttavien lääkkeiden, vaikutuksen alaiset kuljettajat, pyöräilijät tai jalankulkijat. Raportti paljastaa, että 742 kuolemaan johtaneesta moottoriajoneuvo-onnettomuudesta 271:ssa oli osallisena päihtynyt kuljettaja. Alkoholi oli yleisin päihde, mutta kolmannes näistä kuljettajista oli useiden päihteiden vaikutuksen alaisena.

Päihtyneiden kuljettajien aiheuttamien 308 kuolemantapauksen lisäksi uhreihin kuului 24 viatonta matkustajaa muissa ajoneuvoissa, viisi pyöräilijää, kolme jalankulkijaa ja 45 päihtyneiden kuljettajien kyydissä ollutta matkustajaa.

Raportti korostaa myös päihtyneenä pyöräilyn vaaroja. Vuosina 2018–2022 tapahtui 18 kuolemaan johtanutta onnettomuutta, joissa osallisina olivat päihtyneet pyöräilijät, ja 20 onnettomuutta, joissa osallisina olivat päihtyneet jalankulkijat. Monet näistä onnettomuuksista olivat yksittäisonnettomuuksia, joissa pyöräilijät olivat vahvasti päihtyneitä. Raportti vaatii lisäämään julkista tietoisuutta päihtyneenä pyöräilyn riskeistä.

“Onnettomuustutkinnat osoittavat, että päihtyneet kuljettajat ovat merkittävä syy vakaviin onnettomuuksiin. Näiden tapausten vähentämiseksi meidän on puututtava kuljettajien päihteiden väärinkäyttöön tiukemmin,” painotti Kalle Parkkari, OTI:n liikenneturvallisuusjohtaja. “Sekä Vision Zero että EU-direktiivi edellyttävät tiukempia valvontatoimia päihderiippuvaisten ajooikeuksien osalta, mutta nykyiset toimenpiteet Suomessa ovat riittämättömiä.”

Suomen jatkaessa sitoutumistaan liikenneturvallisuuden parantamiseen, OTI:n raportin havainnot ja suositukset korostavat kohdennettujen toimenpiteiden ja tiukemman valvonnan kriittistä tarvetta heikentyneen ajokyvyn ongelman ratkaisemiseksi.

Tutustu muuhun sisältöömme

Tutustu muihin tunnisteisiin:

Suosituimmat artikkelit