11.9 C
Helsinki
Friday, May 10, 2024

Veikkaus keskittää toto-pelien painopistettä Suomeen

Veikkaus on ilmoittanut päätöksestään keskittää toto-pelien tarjontaa...

Tunnistautumispakko 2024: Ässä-arpa ei ole enää entisensä

Veikkauksen raaputusarvat ovat lähes kaikille suomalaisille hyvin...

Kuinka saada Fortnite Macille

Hei kaikki Fortnite-fanit! Tiedämme kaikki, että Fortnite...

Nordea: Talouden kiristäminen on välttämätöntä, mutta hidastaa talouskasvua

UutisetNordea: Talouden kiristäminen on välttämätöntä, mutta hidastaa talouskasvua

Nordean ekonomistit uskovat, että viime viikolla esitellyt finanssipolitiikan sopeutustoimet heikentävät Suomen talouskasvun näkymiä.

Keskiviikkona Nordea ilmoitti tuoreimmassa talousennusteessaan odottavansa Suomen bruttokansantuotteen kasvavan 1,5 prosenttia vuonna 2025, mikä on puoli prosenttiyksikköä vähemmän kuin tammikuussa julkaistussa ennusteessa.

Nordean ekonomistit selittivät, että he tarkistivat ennusteitaan alaspäin, koska sopeutustoimet rajoittavat ostovoiman elpymistä.

“Arvonlisäveron korotukset lisäävät inflaatiota ja hidastavat ostovoiman palautumista. Innolla odotettu korkojen lasku kompensoi osittain näiden säätöjen vaikutuksia kotimaiseen kulutukseen,” kommentoi Juho Kostiainen, Nordean ekonomisti.

Toimet ovat välttämättömiä keskushallinnon velan kasvun pysäyttämiseksi, huolimatta niiden haitallisista vaikutuksista talouskasvuun, kuten rahoituspalveluiden tarjoaja huomauttaa.

Viime viikolla Suomen hallitus saavutti sopimuksen lisämenoleikkauksista ja veronkorotuksista, joiden arvo on noin kolme miljardia euroa budjettivajeen kaventamiseksi ja velkakehityksen kääntämiseksi. Nordea väitti, että nämä toimenpiteet vakauttaisivat julkista taloutta ennustaen, että velkaantumisasteen kasvu loppuisi ensi vuonna näiden aloitteiden ja nopeamman talouskasvun seurauksena.

Kansantalouden odotetaan supistuvan yhdellä prosentilla vuonna 2024. Talouden ennustetaan palaavan kasvu-uralle tämän vuoden lopussa, jota vauhdittavat inflaation hidastuminen, kotitalouksien ostovoiman paraneminen ja keskuspankkien korkoleikkaukset.

Tilastokeskuksen tuoreiden tietojen mukaan bruttokansantuote supistui myös yhdellä prosentilla vuonna 2023. Tämä lasku johtuu siitä, että asuntolainojen viitekorkojen nousu heikensi ostovoimaa ja hidasti asuntorakentamista.

Tämän seurauksena Suomen talous oli yksi EU:n heikoimmin suoriutuneista talouksista.

Nordea ennusti keskiviikkona, että asuntomarkkinat jatkavat sopeutumistaan kasvavaan tarjontaan ja korkeampiin korkoihin, mikä pitää rakentamisen, hinnat ja myynnin suhteellisen maltillisina myös vuonna 2025. Yksityisen kulutuksen odotetaan kuitenkin kasvavan tänä vuonna, kun inflaatio laskee ja globaali kasvu lisää vientikysyntää.

“Inflaation hidastuminen ja laskevat korkotasot, yhdessä viennin kysynnän kasvun kanssa, asettavat talouden takaisin kasvu-uralle tänä vuonna. Hitaasti etenevä rakentaminen varmistaa kuitenkin, että vuotuinen kasvuluku pysyy negatiivisena,” totesi Kostiainen. Ensi vuonna yksityisen kulutuksen elpyminen odotetaan kiihtyvän, mikä tukee vähittäiskaupan ja palvelualojen toimintaa. Todellisten tulojen nousun odotetaan myös vahvistavan kuluttajien luottamusta.

Tutustu muuhun sisältöömme

Tutustu muihin tunnisteisiin:

Suosituimmat artikkelit